Welkom en kennismaking

U hebt interesse voor hulpverlening aan mensen met een beperking? Dan bent u aan het goede adres!

Sedert 1931 heeft NVSG – Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen – een vzw naar Belgisch recht – sterk bijgedragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van personen met een beperking.

De vereniging wordt uitsluitend bestuurd op volledige vrijwillige basis door Ro­ta­riërs. Ze tracht zo goed mogelijk in te spelen op de evolutie van de noden in de maatschappij en is erkend om fiscale attesten uit te reiken.

Prioriteit

Hoewel de hulpverlening tot voor kort vooral gebeurde op voorstel van Rotary clubs, wordt er sedert 2006 naar gestreefd de beschikbare middelen te bundelen voor hulpverlening over het ganse land. De problemen doen zich immers overal op de zelfde manier voor en de haalbare oplossingen zijn dan ook gelijklopend. Deze nieuwe optie wordt beschreven als Interdistrict Thema Projecten (ITP). Ze worden opgespoord en onderzocht in de Werkgroep “NVSG Inlichtingen” op haalbaarheid en efficiëntie en voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Na goedkeuring worden de Rotary clubs ingelicht en gevraagd om aan de verwezenlijking ervan deel te nemen.

Actievelden

De Raad van Bestuur heeft in de laatste jaren een reeks ITP goedgekeurd in verband met Doofheid, Onafhankelijk leven met een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB), Dyslexie, Autisme, Integratie en hulpmiddelen voor per­sonen met een mentale, motorische, fysische of sociaal-economische beperking.

Bronnen

NVSG vzw is afhankelijk van de vrijwillige jaarlijkse bijdragen van de Rotary clubs, van legaten en duo-legaten, van giften van Rotariërs en sympathisanten die een fiscaal attest ontvangen vanaf 40 Euro. Het bankrekeningnummer voor deze storting is BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB.

Verdere inlichtingen

Voor alle verdere inlichtingen kan u steeds persoonlijk terecht bij onze coördinatoren.

NVSG vzw wenst U een aangenaam bezoek op haar www.
André Oeyen
Voorzitter