Berekening NVSG steun voor Rotary club projecten

Om de financiële steun te kunnen berekenen zijn het eerste en het tweede bedrag verplicht in te vullen.
1. Het totaal bedrag van het te financieren project
2. De eigen inbreng van de aanvragende Rotary club aan dit project
3. De inbreng van eventuele andere Rotary club(s) die samen met de aanvragende club participeren aan dit project
4. De inbreng van de reeds goedgekeurde District Grant aan dit project
5. De reeds eerder ontvangen NVSG-steun van de aanvragende clubs tijdens dit Rotary werkjaar
Onder voorbehoud van correcte gegevens en van voldoende provisie bij NVSG, bedraagt de te ontvangen financiële NVSG steun voor dit project 0.00 EUR.