Dag en Nacht opvang voor personen met mentale beperkingen +21 jaar

Vele ouders van kinderen met mentale beperking maken zich zorgen over de lange wachtlijsten -soms tot tien jaar- om in een dagverblijf of in een opvangcentrum geplaatst te worden.

  • Tot 21 jaar, worden de meeste kinderen met mentale beperking ten laste genomen in het gespecialiseerd onderwijs
  • Op 21 jaar, moeten ze noodgedwongen het schoolsysteem verlaten

Theoretisch bestaan er dan drie uitwegen :

  1. De beschutte werkplaats, indien ze ertoe in staat zijn
  2. Opname door en in de familie
  3. Opname in structuren zoals dagverblijf of opvangcentrum

Voor bepaalde types van beperking -in het bijzonder voor de personen met grote afhankelijkheid- is deze derde weg de meest aangewezen optie voor verschillende redenen:

  1. aangepaste opvangstructuren zorgen ervoor dat deze jongvolwassenen hun verworven autonomie en wat ze op school geleerd hebben behouden
  2. de ouders kunnen verder werken, hun familiale en sociale verplichtingen nakomen
  3. deze structuren verzekeren de toekomst van deze jongeren die eens hun ouders zullen overleven

Het laatste punt is een nieuw gegeven in dit probleem en werd volledig over het hoofd gezien: de verlenging van de levensverwachting van de personen met mentale beperking heeft tot gevolg dat de meesten onder hen nu hun ouders zullen overleven!

In 2011 werd de aandacht gevraagd aan de Raad van Bestuur NVSG vzw voor de Interdistrict nood rond het probleem:
“Opvang en huisvesting voor Personen met mentale beperking boven de 21 jaar”.
De Raad besloot het Thema :
“Dag en nacht opvang voor personen met mentale beperking” aan haar NVSG Interdistrict Thema lijst toe te voegen.

Zo worden de Rotary clubgiften, die dit Thema ondersteunen, ontvankelijk voor een NVSG vzw verhoging ofwel door

  • een bijzonder NVSG vzw budget (cfr NVSG-80 jaar) of
  • vanuit het sociaal NVSG vzw budget (jaarlijks)

Enkele realisaties