Onafhankelijk Leven met PAB

De Budgethouders Vereniging vzw “Onafhankelijk Leven” is een dienstverlenende organisatie voor Personen met een Handicap (PmH). Ze is gegroeid uit een inter­nationale beweging van PmH die wens(t)en meer autonomie te hebben voor zich­zelf, de Independent Living Beweging (IL), in Vlaanderen Independent Living Vlaanderen (ILV) geheten.

In navolging van andere Europese landen en van Noord Amerika heeft Vlaanderen uiteindelijk in 2002 ook “het assistentiebudget” bij decreet goedgekeurd. Een Persoonlijk Assistentie Budget of PAB is een som geld die door het Vlaams Agentschap voor PmH gestort wordt op de persoonlijke rekening van de PmH. Dit bedrag verschilt volgens de ondersteuningsbehoeften van de PmH en schommelt tussen € 8000 tot € 42.000 / jaar.
Hiermee kunnen PmH als echte werkgevers “assistentie” aanwerven om hun han­di­cap te overbruggen, zoals hulp bij thuis­verzorging, bij het eten, aan­kleden, huis­houden, bood­schappen doen, assistentie op het werk, bij verplaatsingen naar werk, school, universiteit, op reis.

Op die manier kunnen PmH integreren in de valide maatschappij. De PmH woont thuis!

Assistenten-arbeid is uiteraard gebonden aan een officieel werkcontract en brengt hierdoor ook één à drie arbeidsplaatsen per PmH bij. Een verschuiving in de so­ciale sectoren. Werkgever worden van uw persoonlijke assistenten is wel een ge­durfde onderneming. De overheid heeft daarom organisaties voorzien die deze Budgethouders ondersteunen dwz PmH met PAB.

Deze organisaties zijn de “Budgethouders verenigingen” net zoals in Nederland ge­rund door ervaren PmH, de echte ervaringsdeskundigen. Zij HELPEN de nieuwe PmH door het doolhof van de onbekende werkgevers taken zoals aan­werving, sol­li­ci­ta­tie, loon­bepaling, contracten, conflicten, betalingen, sociaal secretariaten, ver­ze­ke­ring­en, … Kortom heel het takenpakket van de zelfstandige. Vandaag doen 850 PmH met PAB een beroep op de diensten van de vzw Onafhankelijk Leven.

Fragment uit toespraak van JAN-JAN SABBE,
Afgevaardigd Bestuurder vzw Onafhankelijk Leven
op de NVSG Ontmoetingsdag 2006 te Gent

Website Onafhankelijk Leven vzw.

Enkele realisaties