Integratie van personen met een beperking

Personen met een functionele en/of mentale beperking, hebben het vaak heel moeilijk om in hun omgeving te integreren. Integratie is immers niet zo van­zelf­sprekend noch voor de personen met een beperking noch voor de omliggende maatschappij. Integratie vraagt van beide groepen een toenadering. Voor velen onder ons een grote stap.

Meewerken aan integratie van personen met een beperking is een verrijking voor iedereen. Talrijke Rotary clubs ontwikkelen of ondersteunen voor dit Thema specifieke projecten. We zijn fier dat er talrijke Rotariërs persoonlijk meehelpen in een waaier van acties zoals:

  • Sport
  • Cultuur
  • Beroep aanleren en uitoefenen
  • Burgerlijk peterschap

Rotary clubs mogen niet aarzelen om hun projecten aan de commissie Sociale Activiteiten van NVSG vzw voor te leggen. NVSG vzw draagt deze projecten hoog in haar vaandel.

Enkele realisaties