Levenskwaliteit en infrastructuur

Het thema “Levenskwaliteit en infrastructuur” omvat een waaier van mogelijkheden waarbij Rotary clubs hun lokale projecten kunnen voorstellen voor financiële onder­steuning aan NVSG vzw voor aankoop van hulpmateriaal, digitaal of niet, binnen- of buiten­meubilair, aanpassingen bij mobiliteit problematiek, enz…

De NVSG vzw subsidie wordt rechtstreeks gestort op het rekeningnummer van de begunstigde instelling.

Enkele realisaties