Gedrags- en emotionele stoornissen (GES)

Hulpverleners die werken met jongeren, die Gedrag- en Emotionele Stoornissen (GES) vertonen, worden regelmatig geconfronteerd met hevige emoties, grensoverschrijdend gedrag, conflicten en crisis.

In sommige gevallen is de situatie zo beladen, door conflicten met begeleiders / leerkrachten, dat er nood is aan een rustpauze met vraag voor: een “Zelfreflectie”, een “Time out”.

Tijdens deze “Pauze” wil men jongeren de kans geven om tot rust te komen in een omgeving waar aanknopingspunten gezocht worden bij hun eigen sterktes om zo terug verder te gaan. Het accent ligt dus niet op de “problemen”, maar men gaat werken met de “vaardigheden” van de jongeren.

In 2012 heeft de Raad van Bestuur NVSG vzw het probleem "Jongeren met Gedrag- en Emotionele Stoornissen (GES)" aan haar NVSG Interdistrict Thema lijst toegevoegd.

Enkele realisaties