Onafhankelijk Leven en hulpmiddelen

De vzw Onafhankelijk Leven (het vroegere vzw BOL – BUDIV) strijdt al sinds 1987 voor het recht op een onafhankelijk leven, keuzevrijheid en emancipatie van personen met een beperking. Mensen met een fysieke en/of een mentale beperking, zowel volwassenen als kinderen, hebben ook het recht om zelfstandig te leven.

Vandaag kan dat met een PAB of een Persoonlijke Assistentie Budget. Met een PAB nemen personen met een beperking een assistent in dienst: ze worden werkgever en krijgen opnieuw de controle over hun eigen leven.

Personen met een beperking hebben technologische hulpmiddelen nodig om hun onafhankelijk leven op te bouwen. Daarom heeft de vzw Onafhankelijk Leven besloten vanaf 2011, in een eerste tijd, een fusie werking aan te gaan met de vzw MODEM uit Antwerpen (Wilrijk) die een rijke expertise heeft in de advies- en dienstverlening van digitale hulpmiddelen. De vzw Onafhankelijk Leven hoopt later dergelijke centra in andere provincies in te richten.

Deze hoogtechnologische hulpmiddelen zijn duur in aankoop, behoren niet tot een massa­productie, evolueren snel en vragen een lange wachttijd voor erkende terug­betaling. Een verdubbeling van het huidig demomateriaal geeft aan de bestaande “digiteek” de mogelijkheid om ze tijdelijk thuis te laten gebruiken, ermee vertrouwd te raken en zo meer bewegingsvrijheid en integratie mogelijkheden te creëren.

Fragment voorstelling aan de Voorzitters van de commissie DAG
Antwerpse Rotary clubs op 17/02/2011.

Enkele realisaties