Autisme

Autisme is een ontwikkelings­stoornis die is aangeboren en die alle levens­domeinen van een mens beïnvloedt. Autisme wordt neurologisch bepaald en is ongeneeslijk. Het is een complexe stoornis die zich manifesteert op drie gebieden:

 1. de communicatie
 2. de sociale omgang
 3. een star denkpatroon

Autisme uit zich op duizend en één verschillende manieren;
het is afhankelijk van o.a.

 • de mate van aanwezigheid van deze kenmerken
 • het intelligentieniveau
 • het karakter

In het dagelijks leven en in de spelomgeving vinden we deze uitvallen in de 3 gebieden terug in volgende gedragingen:

 • een tekort in het doorzicht van sociale contacten
 • een stoornis in de verbale- en non-verbale communicatie
 • een stoornis in het verbeeldingsvermogen

In al deze gebieden hebben kinderen met autisme hulp nodig. Buiten de 3 typische auti-kenmerken kunnen kinderen met autisme ook nog hyper- of hyposensitief zijn. De zintuiglijke waarneming is anders bij personen met autisme. Kinderen met autisme hebben bijgevolg een zeer grote nood aan ontspanningsmomenten.

De meest ideale omgeving is deze waarin de prikkels gecontroleerd kunnen worden aangeboden: een snoezelruimte! Snoezelen is een samenstelling van doe­zelen en snuffelen. In een staat van doezelen kom je mentaal tot rust. Het is een diepe vorm van ontspanning die een weldoende invloed uitoefent op lichaam en geest. Vanuit deze toestand kunnen geleidelijk sensorische prikkels op maat van het kind worden aangeboden. Hier vinden we het snuffelen terug.

In een snoezelruimte vind je meestal

 • een verwarmd waterbed,
 • zachte achtergrondmuziek waarvan je de basvibraties via het waterbed ondergaat.
 • lichtprikkels via projecties,
 • fluosliertjes,
 • een glazen zuil met waterbubbels,
 • een voelwand,
 • kussens en knuffels.

Al deze sensorische prikkels kunnen op maat van het kind worden aangeboden. Daarom verlangen de kinderen met autisme om in de snoezelruimte te mogen binnengaan.

Fragment uit de toespraak M. Doumen (Rc Maaseik),
NVSG Ontmoetingsdag 2009 te Charleroi

Enkele realisaties