Algemeen plan van aanpak

Bij de selectie van een nieuwe “beperking” of een nieuw “thema” volgt de werkgroep Inlichtingen volgend algemeen plan van aanpak:

Stap 1

De werkgroep probeert een zeer concreet antwoord te vinden op volgende twee belangrijke vragen :

  1. Waarover gaat het? : Eerste lijn onderzoek.
  2. Welke oplossing is haalbaar voor Rotary clubs samen met de NVSG vzw?

Stap 2

Uit het antwoord van de vragen 1 en 2 resulteert mogelijks een nieuw “Interdistrict Thema Project” (ITP) dat vervolgens aan de Raad van Bestuur van NVSG vzw ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Stap 3

Via de voorzitters van de commissie Actie Gemeenschap Dienst (GD) en via de NVSG vzw club vertegenwoordigers wordt het ITP vervolgens voorgesteld aan de Rotary clubs en wordt hun medewerking gevraagd.

Stap 4

De financiele ondersteuning van de deelnemende Rotary clubs wordt verhoogd door NVSG vzw en rechtstreeks gestort aan de instelling.

Stap 5

Een evaluatie van de concrete realisaties gebeurt bij de jaarlijkse NVSG Ont­moe­tings­dag.