Projecten

De Interdistrict Thema Projecten (ITP) van NVSG vzw worden voorbereid, uitgewerkt, opgevolgd en geëvalueerd volgens een “algemeen plan van aanpak”. U kan kennismaken met: