Rotary clubs – leden

De Rotary clubs betalen via hun leden een vrijwillige bijdrage van minstens 10 EUR per lid per jaar. Als gevolg hiervan kunnen de Rotary clubs dan genieten van NVSG vzw steun voor hun projecten.
Individuele Rotary club leden storten vaak een jaarlijkse gift waarvoor ze een fiscaal attest krijgen vanaf 40 EUR/jaar.

NVSG vzw ontvangt van sommige leden giften ter gelegenheid van een verjaardag, een huwelijksjubileum of een andere festiviteit.

Daarenboven zorgen Rotary leden rechtstreeks en onrechtstreeks ook voor schen­kingen bij erfenissen, legaten en duo-legaten.

Bankrekeningnummer: BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB