Private donors

Private donateurs die sociale doelen willen steunen, schenken giften aan NVSG vzw voor de ondersteuning van haar missie.

Zo ontvangt NVSG vzw bijvoorbeeld middelen via speciale acties, feesten, jubilea, legaten, duo-legaten, erfenissen, …

Private donors krijgen een fiscaal attest van NVSG voor hun gift vanaf 40 EUR/jaar.

Bankrekeningnummer: BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB