Fiscaal attest

NVSG vzw is gemachtigd om fiscale attesten af te leveren aan Belgische personen en Belgische bedrijven die giften storten van meer dan 40 EUR/jaar. Het fiscaal attest wordt toegestuurd per post in de februari/maart van volgend kalenderjaar. Opname van dergelijk fiscaal attest in de belastingsaangifte, geeft recht op een niet onbelangrijke belastingsvermindering van 45% op de gedane giften.

De Federale Overheidsdienst Financiën eist hierbij (sinds 2016) volgende gegevens:

  • naam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
  • voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
  • geboortedatum (zoals vermeld op de identiteitskaart)
  • postcode

Om de fiscale attesten per post te kunnen toesturen moeten uiteraard ook de correcte adresgegevens vermeld staan op het overschrijvingsformulier.

Bankrekeningnummer: BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB