Bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties die sociale doelen willen steunen, schenken gelden aan NVSG vzw voor de ondersteuning van haar missie.

Bedrijven die meer dan 1.000€ schenken kunnen hun naam en link laten afbeelden op deze website.

Bankrekeningnummer: BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB

Onze schenkers: