Erkende instellingen

NVSG vzw en haar partners dragen ethisch handelen hoog in het vaandel. Vandaar dat de ontvangen gelden uitsluitend worden toegekend aan Erkende instellingen in België die het statuut van een VZW met een Nationaal Nummer hebben.

Erkende instellingen die eventueel wensen deel te nemen aan de NVSG Interdistrict Thema Projecten (ITP) kunnen zich richten tot de Voorzitter NVSG vzw.