Partners

NVSG vzw werkt samen met haar partners om haar sociale missie te realiseren.

  • Enerzijds ontvangt NVSG vzw giften en schenkingen van haar partners.
  • Anderzijds geeft NVSG vzw de ontvangen gelden via een hefboom­mechanisme terug uit aan haar partners Erkende instellingen.

Via het steunmechanisme van NVSG vzw wordt het uiteindelijke besteedde fi­nan­ciële bedrag aan effectieve hulp een veelvoud van de ontvangen inbreng.

Aangezien NVSG vzw uitsluitend werkt op basis van onbezoldigde vrijwilligers en bij­gevolg een zeer lage kosten­structuur heeft, worden alle verkregen giften zeer goed besteed.

NVSG vzw respecteert de privacy van alle schenkers en dankt hen voor hun milde steun.