Organisatie

NVSG, Rotary Interdistrict vzw

Rotary International verdeelt de wereld in 534 Districten. Elk District wordt geleid door een District-Gouverneur, jaarlijks te verkiezen. België en Luxemburg worden aldus van West naar Oost in drie gesplitst en Noord – Zuid samengesteld. Zo worden ze door de head­quarters van Rotary International te Evanston erkend als District 1620, District 2170 en District 1630. Deze drie Districten tellen gezamenlijk 10.200 Rotariërs (M/V) verdeeld over een 85 Rotary clubs per District.

Districten

Ter gelegenheid van de Internationale Rotary Conventie in 1927 ingericht door Rc Oostende heeft Dr. Douriet (Rc Charleroi) de Rotariërs ingelicht over de levens­omstandigheden van de personen met een handicap. De aanwezige Koning Albert I vroeg aan de Belgische Rotary clubs een initiatief te nemen.

In 1931 werd er de Belgische Humanitaire vzw, NVSG vzw, opgericht. Sedert haar ontstaan wordt NVSG vzw bestuurd door Rotariërs uit de drie Districten die zorgen voor een Interdistrict werking.

NVSG, Structuur

NVSG vzw bestaat uit 45 “Effectieve leden”, afkomstig uit de 3 Rotary Districten van België.

De groep van 45 Effectieve Leden (EL) wordt als volgt samengesteld:

  • 36 Rotary club leden, 3 x 12 club leden uit elk District
  • 9 Leden van rechtswege, 3 x 3 Gouverneurs uit elk District (DGP, DG en DGE)

De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden.

Organisatie structuur

NVSG, Leden, Commissies en Werkgroepen