Doelstelling

Artikel 3, hoofdstuk II van de NVSG vzw statuten bepaalt de doelstelling als volgt:

De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor de mogelijke oplossingen van alle problemen die betrekking hebben op “misdeelde personen” en zo, onder meer door

  • het voorkomen van beperkingen
  • de behandeling en de revalidatie
  • het bevorderen van de socio-economische integratie, (projecten)
  • het bevorderen van blijvende structurele integratie (projecten)

Daartoe kan de vereniging:

  • samenwerken met personen, verenigingen en instellingen, al dan niet officiële, die een gelijkaardig doel nastreven,
  • het toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren in het verlengde van het keuzedomein,
  • de publieke opinie inlichten,
  • morele en/of financiële hulp verlenen aan “misdeelde personen” door toedoen van hun verenigingen.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.