NVSG Ontmoetingsdag 2018 – Aalter

Kind & Handicap

Meer dan 200 Rotariërs zijn op zaterdag 17 november afgezakt naar Aalter voor de 13de NVSG-ontmoetingsdag, met als thema ‘Kind & Handicap’.

Rc Aalter fungeerde als gastclub, en had als locatie gekozen voor het Woestyne Meeting & Event Venue, een gerestaureerde hoeve met een geschiedenis die teruggaat tot de 9de eeuw (en de geboorteplaats van de grootvader van ondergetekende, 103 jaar geleden).

Na het welkomstwoord door NVSG-ondervoorzitter René Moulan, mochten Tom Deschoemacker (voorzitter Rc Aalter) en Pieter De Crem (burgemeester van Aalter) het talrijk opgekomen publiek verwelkomen, en hun waardering voor de werking van de NVSG en de projecten rond Kind & Handicap onderstrepen.

Voorzitter André Oeyen benadrukte het toenemende aantal clubs dat samenwerkt met de NVSG, en de daarmee gepaard gaande stijgende werkingsmiddelen. De NVSG kan dan ook een belangrijke financiële en organisatorische hefboom zijn voor clubs die projecten wensen te steunen voor mensen met een beperking, onder het motto ‘samen sterk’.

Daarna was het de beurt aan een aantal concrete projecten rond het thema van de ontmoetingsdag. Als eerste kreeg vzw De Ouders het woord. De aanwezige bestuursleden gaven een beklijvende getuigenis over de redenen waarom zij, ouders van (een) kind(eren) met een beperking, deze vereniging één jaar geleden opstartten. Met hun vzw verbinden zij ouders/lotgenoten en zorgen zij voor nuttige informatie op hun website, via hun nieuwsbrief en via een intern online-platform. Intussen hebben al bijna 1.000 ouders zich aangesloten. Zij krijgen ook de gelegenheid elkaar persoonlijk te ontmoeten, want 10 keer per jaar wordt een gezinsactiviteit georganiseerd.

Het project Au Fil de l’Eau, gesitueerd in de regio Hoei, werd reeds in 2003 opgericht. Het organiseert het inclusief samenleven van validen en mindervaliden, bijvoorbeeld door een gemengde kinderopvang voor 21 kinderen, een aan de noden van gehandicapten aangepast zwembad en aangepaste huisvesting voor gehandicapte volwassenen. Daarvoor beschikken zij over een tiental appartementen met een gezamenlijk salon, keuken, ontspanningsruimte en tuin.

Vzw ‘t Signaal presenteerde een vernieuwend pedagogisch project omtrent communicatie met dove baby’s en kinderen. Deze organisatie wil een volwaardige ‘tweetalige’ opvoeding (Nederlands en Vlaamse Gebarentaal) voor dove kinderen bewerkstelligen. Zij staat de betrokken gezinnen bij met haar expertise en begeleidt de kinderen opdat zij optimale ontwikkelingskansen krijgen. We onthouden de werkleuze van de bezielers van het project: ‘empowerend’ werken met respect voor de keuze van de ouders ten gunste van de ontplooiingskansen van hun dove kinderen.

Voor de koffiepauze was tot slot de Association Belge contre les Maladies Neuro-Musculaires aan de beurt. Professor Servais uit Luik gaf een uiteenzetting omtrent spinale spieratrofie, een ruggenmerg/hersenstamletsel met zware impact op het spierstelsel, hetgeen voor 90% van de getroffen baby’s binnen de eerste twee levensjaren levensbedreigend is. Via neonatale screening en vroegtijdige behandeling worden zeer mooie resultaten bereikt. Dit project heeft als doel deze screening medisch en financieel haalbaar te maken.

Na het netwerkmoment tijdens de pauze kwam vzw School en Ziekzijn aan bod. Zij biedt onderwijsvoorzieningen voor zieke kinderen tussen 5 en 18 jaar. Daarbij wordt gefocust op het wegwerken of beperken van de leerachterstand, zodat het kind niet ook nog eens een studiejaar verliest. Daarvoor doet men een beroep op vrijwilligers (vaak leerkrachten op rust), die de leerling enkele uren per week gratis thuis begeleiden. School en Ziekzijn staat in voor de coördinatie, het didactisch materiaal enz…

Vzw Madras heeft zich dan weer tot doel gesteld op het Waalse grondgebied psychosociale ondersteuning te bieden aan personen met een handicap na de dood van hun ouders (legale bescherming, praktische ondersteuning…). Zo streeft men ernaar dat de gehandicapte alle faciliteiten blijft genieten waarop hij of zij recht heeft. De vzw heeft een aantal infogidsen uitgebracht, waarmee zij een groot deel onzekerheden en vragen probeert weg te werken.

In Zemst runt Villa Clementina een inclusief dagverblijf. Jonge kinderen met en zonder beperking worden er samen in een huiselijke sfeer opgevangen, waardoor een verrijkende kruisbestuiving ontstaat. Er is ook ruimte voor extra faciliteiten zoals een belevingstuin, een kinderboerderij en hippotherapie.

Parthages/Handipeople organiseert workshops voor kinderen tot 15 jaar om meer empathie en verdraagzaamheid tot stand te brengen onder jongeren, met als einddoel een betere, inclusieve samenleving. Daartoe werd onder meer het bordspel ‘Handipeople en de Empathia-legende’ ontwikkeld. Er zijn ook initiatieven voor volwassenen, bijvoorbeeld om de bedrijfswereld te overtuigen op een meer inclusieve manier tewerk te gaan.

Als laatste werd een lokaal project voor het voetlicht gebracht: ’t Bellemhuis. Dit vormt een leefgemeenschap voor een tiental adolescenten met een beperking, verbonden aan het MPI Ten Dries in Landegem. Na hun dagactiviteiten vinden zij er hun eigen stek, waar zij met aangepaste infrastructuur en begeleiding toch onafhankelijk kunnen leven. Rc Aalter verleende vroeger al financiële steun voor een tillift en aangepast sanitair. Op de ontmoetingsdag deed de club een nieuwe financiële toezegging van 2.500 €.

Tijdens het glas van de vriendschap en de afsluitende lunch konden de aanwezigen de vertegenwoordigers van de vzw’s beter leren kennen. Het zou ons niet verwonderen dat daar nog bijkomende steunprojecten uit voortvloeien. We kijken alvast uit naar de 14de ontmoetingsdag, volgend jaar in Luik.

Verslag: Jo Sucaet
Rotaryclub Aalter