NVSG Ontmoetingsdag 2017 – Watermael-Bosvoorde

Beperkingen overstijgen op de arbeidsmarkt

Voor het eerst streek de NVSG voor haar (ondertussen twaalfde) Ontmoetingsdag neer in één van de 19 Brusselse gemeenten, meer bepaald Watermaal-Bosvoorde. In Au Repos des Chasseurs, de thuisbasis van de organiserende Rc Bruxelles-Nord, bogen meer dan 160 deelnemers zich over het thema ‘Recht op werk voor personen met een beperking’. Ze werden verwelkomd door burgemeester Olivier Deleuze (Ecolo), die zich verheugde over de massale belangstelling.

Voorzitter André Oeyen toonde zich opgetogen over het groeiende aantal steunaanvragen vanwege de clubs, de toegenomen belangstelling bij de gouverneurs en de stijgende clubbijdragen. ‘Volgend jaar zullen we ons budget dan ook met 25% verhogen, want we trachten niemand te ontgoochelen.’ Hij kondigde ook de oprichting aan van ‘De Vrienden van NVSG’, een informele vriendenkring waarin oud-bestuursleden en andere sympathisanten welkom zijn om mee te werken aan de verdere uitbouw van de vereniging.

M.b.t. het dagthema benadrukte de voorzitter dat het vooral de bedoeling was te informeren en te sensibiliseren, zeker niet te culpabiliseren. ‘De eerste plicht van een bedrijfsleider is zijn bedrijf te leiden. Een persoon met een beperking duurzaam aan boord nemen, moet gebeuren op economische gronden, niet uit medelijden. (…) Maar elke geslaagde aanwerving bezorgt de persoon niet alleen een salaris, het geeft hem zijn zelfrespect terug, en het zalige gevoel dat iemand zijn talenten nodig heeft.’

Serge de Patoul, volksvertegenwoordiger van het Brussels Gewest en 1ste schepen van Sint-Pieters-Woluwe, schetste de positie van personen met een beperking in de Brusselse administraties en beschutte werkplaatsen. Die laatste stellen ongeveer 18.000 werknemers te werk, van wie ongeveer 1.600 anders structureel werkloos zouden zijn. Een nieuwe ordonnantie, uitgevaardigd in februari van dit jaar, moet de sector ondersteunen en meer tewerkstellingsmogelijkheden creëren bij de Brusselse overheid.

Slechts 35% van de Belgische personen met een beperking is beroepsactief, tegenover een Europees gemiddelde van 50%. Er is dus ruimte voor een inhaalbeweging. Vzw Diversicom faciliteert dit door jobcoaching, gelijke kansen-advies, ‘matching’ van kandidaten en partnerbedrijven en communicatie over ‘good practices’. Bij BNP Paribas Fortis leidde dat tot de invoering van een inclusieve selectiemethode (met indien nodig aangepaste testen) en een specifiek proces om de integratie van andersvalide collega’s te vergemakkelijken. Diversicom bemiddelde ook bij de aanwerving van de jonge rolstoelgebruikster en juriste Sofia El Bassi bij het Brusselse advocatenkantoor Jansen Legal. Haar werkgever en zijzelf getuigden dat, mits een aantal infrastructuuraanpassingen en wat goede wil, een handicap geen hindernis hoeft te vormen voor een normale arbeidsrelatie.

L’APEM-T21 begeleidt personen met trisomie-21 of een gelijkaardige genetische aandoening en ontwikkelde een eigen pedagogie rond werk, integratie en maatschappelijke participatie. Via de projecten ‘Pyramide’ en ‘Proxi-Services’ worden ‘arbeidsongeschikte’ personen, alleen of in groep, d.m.v. stages ingezet in een gewone werkomgeving. ‘Werk wordt op die manier een prachtig middel dat mensen toelaat naar buiten te komen en de grote rijkdom te tonen die ze aan hun omgeving kunnen bieden’, stelde directeur en kersvers Rotariër Xavier Rainotte.

KMO’s vormen de belangrijkste werkgever van ons land. Met begeleiding van een gespecialiseerde dienst, kunnen ook zij realistische kansen bieden aan mensen met een beperking. Dankzij VDAB-partner GTB Antwerpen kon Bart aan de slag bij ICT-dienstverlener XPOfleet. Tijdens een stage proefde hij van de bedrijfscultuur en de inhoud van de functie. Momenteel volgt hij een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO), waarmee hij zich hij een aantal taken op maat en de verwachtingen van het bedrijf eigen maakt. De 42-jarige Filip, een man met autisme, werd met begeleiding van vzw De Ploeg aangenomen bij de Antwerpse gereedschappenhandel Godevaart. Zaakvoerder Evert Eyckerman was vol lof over zijn toewijding en precisie, al erkende hij dat Filip meer structuur nodig heeft dan zijn andere werknemers. In de beginfase – nu 20 jaar geleden – assisteerde De Ploeg hierbij, met een ‘on the job’-trainingstraject.

Alain Klinkenberg (Rc Liège) stelde Les Ateliers du Monceau voor, de beschutte werkplaats die hij meer dan 32 jaar leidt. Haar voornaamste activiteit is de herstelling van paletten. Er werken vooral dove mensen en personen met een karakterstoornis, wiens energie wordt gekanaliseerd naar een fysieke inspanning. Recent is men zich ook gaan toeleggen op houtskeletbouw. Momenteel bouwt men mee aan een building van 20 verdiepingen voor Besix in Molenbeek.

Pascal Mollet van Doof Vlaanderen benadrukte het belang van wederzijds begrip en erkenning. De organisatie startte zopas het programma ‘Doof Talent’, dat een vernieuwde dienstverlening ontwikkelt die zich focust op de talenten van dove werkzoekenden en werknemers. Daarnaast ontwerpt Doof Vlaanderen infomateriaal voor dove werkzoekenden en werkenden, en voor werkgevers.

Met een alomvattende benadering (de ‘methodologie Carat’) biedt de vzw Parthages ondersteuning aan die moet leiden tot de totale maatschappelijke integratie van personen met een beperking. Er wordt een interdisciplinaire ploeg gevormd rond één persoon, die mogelijkheden zoekt op het gebied van opleiding, werk, vrijetijd, zelfstandig wonen…

Tot slot was er aandacht voor de beschutte werkplaats APAM, die al decennialang mag rekenen op steun van Rc Bruxelles-Nord. Zoals meer sectorgenoten, geeft APAM zich de voorbije jaren moeten aanpassen aan de technologische evoluties en de mondialisering. Daarom richten de 140 medewerkers zich nu grotendeels op niet-delokaliseerbare activiteiten (tuinverzorging, huis-aan-huisbedeling…). Als dank voor de gastvrijheid bedacht de NVSG APAM met een cheque van 2.500 €. Conclusie van de dag, bij monde van de voorzitter : ‘Alle mensen hebben capaciteiten, het komt er alleen op aan ze te ontdekken en te stimuleren…’

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services

Meer info nodig over werkbegeleiding van mensen met een beperking? Neem contact via andre.oeyen@skynet.be of 0495/52.28.79.