NVSG Ontmoetingsdag 2016 – Tessenderlo

Woonzorg en onderwijs centraal op NVSG-ontmoetingsdag

Woonzorg voor jongvolwassenen en inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking. Dat waren de centrale thema’s van de elfde NVSG-ontmoetingsdag, op 19 november in Tessenderlo. Clubs en projecten die NVSG-steun genoten, kregen er als vanouds de kans om hun activiteiten in de kijker te zetten. Eregast was dit jaar Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, die graag de grote hervormingen binnen zijn beleidsdomein kwam toelichten.

De Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen viert dit jaar haar 85ste verjaardag. Ze is evenwel actiever dan ooit. Het voorbije jaar verleende de NVSG steun aan 54 projecten op een totaal van 275 clubs. ‘Dat betekent een “marktaandeel” van 20%’, stelde voorzitter André Oeyen ( Rc Leuven-Rotselaar ). ‘Een mooi cijfer, dat toch ruimte laat voor groei. Daarom plannen we voor de toekomst een meer frequente en intense communicatie, met als doel de NVSG nog meer te laten functioneren als draaischijf voor informatie tussen de Rotarygemeenschap en het sociale middenveld.’ Hij kondigde ook aan dat de steunvoorwaarden voor sociale projecten binnenkort aangepast worden, met de bedoeling zoveel mogelijk projecten maximaal te steunen.

De Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen viert dit jaar haar 85ste verjaardag. Ze is evenwel actiever dan ooit. Het voorbije jaar verleende de NVSG steun aan 54 projecten op een totaal van 275 clubs. ‘Dat betekent een “marktaandeel” van 20%’, stelde voorzitter André Oeyen ( Rc Leuven-Rotselaar ). ‘Een mooi cijfer, dat toch ruimte laat voor groei. Daarom plannen we voor de toekomst een meer frequente en intense communicatie, met als doel de NVSG nog meer te laten functioneren als draaischijf voor informatie tussen de Rotarygemeenschap en het sociale middenveld.’ Hij kondigde ook aan dat de steunvoorwaarden voor sociale projecten binnenkort aangepast worden, met de bedoeling zoveel mogelijk projecten maximaal te steunen.

De boodschap van de minister viel duidelijk in goede aarde bij de volgende sprekers, die allen van nabij betrokken zijn bij woonzorg voor gehandicapten. Walter Verheyden van de Aarschotse vzw Huize Eigen Haard stelde het woonproject De Mantel voor, dat volledig kadert in de nieuwe zorgtendens waarbij men met meerdere partners een persoonsgericht, inclusief ondersteuningsaanbod creëert. Claude Meyer van vzw Sterrenbeelden kaartte de Brusselse situatie aan, waar gehandicapte jongeren niet zelden elke dag vier tot vijf uur moeten pendelen tussen hun woonzorgcentrum en onderwijsvoorziening. De vzw plant momenteel een nieuwe woon- en dagopvangvoorziening voor 45 personen in het noordwesten van Brussel. Er ontbreekt echter nog 500.000 € voor bouwkosten en uitrusting. In het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg wordt een oud convent volop verbouwd tot een wooncomplex met acht studio’s of appartementen en een conciërgewoning. Filip Heymans (vzw Autimismus) beklemtoonde daarbij de bedoeling om de onderlinge communicatie tussen de bewoners te stimuleren om zo hun kenmerkende isolement te doorbreken.

Het tweede luik van de ontmoetingsdag focuste op inclusief onderwijs voor àlle jongeren. Ook voor hen wiens gedrag als ‘problematisch’ wordt ervaren. Het project Tijdstap biedt hen de kans om een korte periode buiten de schoolcontext op adem te komen. De NVSG steunde wetenschappelijk onderzoek naar de werkbare elementen van dit programma, wat resulteerde in het boek Samen schooluitval voorkomen.

In Vlaanderen is sinds 1 september 2015 het M-decreet in werking getreden. Dat wil zoveel mogelijk jongeren met een beperking of zorgvraag in het gewone onderwijs integreren, uiteraard mits de nodige aanpassingen. De documentaire film Breedhoek, gemaakt met steun van het Kinderrechtencommissariaat en de NVSG, maakt een eerste balans op en laat kinderen, ouders en leerkrachten aan het woord. Dat brengt spanningen en tegenstrijdigheden aan het licht, maar ook openheid en hoop. De film wordt binnenkort als bewustmakings-tool ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen, leerlingenbegeleiders en Rotaryclubs.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen besteedde de voorbije maanden veel aandacht aan de uitvoering van het M-decreet. Het aantal kinderen in Vlaamse instellingen voor buitengewoon onderwijs is inderdaad gedaald, maar er blijken toch nog heel wat knelpunten te bestaan, die duidelijk maken dat verder investeren in competentieverhoging bij de scholen nodig blijft. Zijn Franstalige collega Bernard De Vos moest toegeven dat men in Wallonië en Brussel qua inclusief onderwijs nog tot de slechtste leerlingen van de Europese klas behoort. Het aantal leerlingen in het BO neemt er zelfs toe. Dat is echter vaak eerder te wijten aan sociale factoren en kansarmoede.

Als dank voor de organisatie kreeg Rc Tessenderlo tot slot welverdiende aandacht voor haar steun aan de vzw Avalympics, die mensen met een beperking stimuleert tot sportbeoefening. De vzw kreeg ook een cheque van 2.500 €. Bovendien werd ‘stille kracht’ Joost Devos ( Rc Menen ) bedacht met een PHF voor zijn jarenlange technische ondersteuning van de ontmoetingsdagen.

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services