NVSG Ontmoetingsdag 2015 – Tournai

Tien jaar ITP in de kijker

Op de tiende NVSG-ontmoetingsdag, op 21 november in de Espace Wallonie Picarde in Kain (Doornik), blikten de 120 deelnemers feestelijk terug op de sociale impact van tien jaar Interdistrict Thema Projecten (ITP). Die zijn door de NVSG in het leven geroepen om structurele maatschappelijke problemen van personen met een beperking te helpen oplossen. Telkens in nauwe samenwerking met één of (liefst) meer Rotaryclubs.

De Rotariërs werden verwelkomd door Paul-Olivier Delannois, dienstdoend burgemeester van Doornik en van 1994 tot 2007 directeur van een instelling voor gehandicapten. Hij riep, mede in het licht van de gebeurtenissen in Parijs en het pas verhoogde dreigingsniveau in Brussel, op tot een solidaire samenleving op alle vlakken. Voorzitter Laurent Tobianah van de organiserende Rc Tournai Haut-Escaut sloot zich daar graag bij aan en wees op de belangrijke rol die Rotary daarin, vanuit haar dienstvaardigheidsideaal, kan spelen. ‘Niet betuttelend of paternalistisch, maar als een betrokken en geëngageerde partner.’

De voorbije tien jaar besteedde de NVSG veel aandacht (en geld: 218.600 €) aan dovenprojecten. Zo werd onderzoek verricht naar cochleaire implantaten en gebarentaal bij dove kinderen, de ontwikkeling van visuele communicatiemiddelen en educatief materiaal voor thuisbegeleidingsdiensten. Twaalf dove studenten kregen bovendien een beurs om te gaan studeren aan een gespecialiseerde instelling in het buitenland.

Een belangrijke wens van veel mensen met een beperking luidt: hun leven zélf organiseren. Daarom verleende de NVSG samen met 23 Rotaryclubs voor bijna 150.000 € steun aan de vzw Onafhankelijk Leven, voor houders van een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Het getuigenis van Katrijn De Paepe, die ondanks een ernstige spierziekte een diploma Handelsingenieur behaalde en actief is in een consultingbedrijf, bleek daarbij een beklijvend succesverhaal.

Op het vlak van dyslexie en autisme werkte de NVSG samen met de Centra voor Ambulante Revalidatie voor de aanschaf van remediërend pedagogisch materiaal. Verder richtte zij vijf Autitheken in, een combinatie van spelo-, biblio-, mediatheken en snoezelruimtes. Sinds enkele jaren besteedt de vereniging ook meer en meer aandacht aan de opvang van jongvolwassenen met autisme, een prangend maatschappelijk probleem dat ze ook de volgende jaren wil opvolgen.

Voor mensen met een beperking is de invulling van hun vrije tijd niet vanzelfsprekend. Steeds loert het gevaar van sociaal isolement. Daarom bestaat het ITP-thema ‘Vrije tijd en verwendagen’. Rotariërs belichtten in dat kader clubinitiatieven als Avalympics, de Scheldeparade, Handi Stars Tennis, Muzirkus en de Special Olympics. Voor de meeste van die initiatieven overstijgt de vraag het aanbod – een duidelijke illustratie van hun succes! G-atleten Lies Gielis en André Schepers mochten hun ervaringen en indrukwekkende palmares zelf uit de doeken doen, en genoten zichtbaar van het applaus.

NVSG-voorzitter Frans Debaene (Rc Gent-Noord) en erevoorzitter Fernand Van Hees (bedenker van de ITP) kregen als welgemeende dank voor hun jarenlange inzet een extra PHF opgespeld. Het komende jaar wil de NVSG onder meer budgetten ter beschikking stellen voor Visiogidsen (tablets met toeristische of museuminfo in gebarentaal), workshops voor jongeren in verband met hun PVF (Persoonsvolgende Financiering, de opvolger van PAB) en de ondersteuning van BiBi-coaches (bilinguaal-bicultureel) voor gezinnen met een doof kind. De voorzitter besloot deze interessante en bijwijlen ontroerende bijeenkomst met een oproep-met-een-knipoog: ‘Beste Rotariërs, uw sociale kassen vragen niet liever dan hun giften te zien vergroten door de NVSG. Gun ze dat plezier!’

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services