NVSG Ontmoetingsdag 2014 – Leuven

NVSG bevordert levenskwaliteit ondanks beperkingen

Rc Rotselaar organiseerde op 29 november de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen (NVSG). Deze Rotary-vzw werkt samen met clubs uit onze drie districten en verhoogt hun financiële steun aan verenigingen van of voor mensen met een beperking.

De ontmoetingsdag vond plaats in het Provinciehuis in Leuven, de administratieve zetel van de provincie Vlaams-Brabant. 140 afgevaardigden uit 51 clubs kwamen er kennismaken met de NVSG en de werking van een achttal verenigingen die zich, met haar steun, op diverse domeinen inzetten voor mensen met een beperking.

Zo is de vzw Onafhankelijk Leven een beweging die opkomt voor de zelfbeschikking van personen met een beperking die autonoom willen wonen en leven dankzij een ‘persoonlijk assistentiebudget’ vanwege de overheid. Met dat budget kunnen zij een eigen assistent tewerkstellen en krijgen ze meer beslissingsvrijheid over hun dagelijks leven, in hun eigen omgeving. In een indrukwekkende getuigenis gaf een ervaringsdeskundige een goed beeld van het gevoel van burgerschap, vrijheid en verantwoordelijkheid dat deze werkwijze bij hem heeft doen ontstaan.

Het lopende ‘interdistrict-themaproject’ (ITP) rond autisme werd toegelicht aan de hand van de werking van de provinciale thuisbegeleidingsdiensten in Vlaanderen en van SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme) in Wallonië. De provinciale diensten staan 3.000 gezinnen bij. Zij worden geholpen door 200 thuisbegeleiders uit diverse disciplines, met een specifieke aanpak naargelang de leeftijdsgroep. Ook geven zij advies aan werkgevers over de tewerkstelling van mensen met autisme. SUSA is een dienst binnen de universiteit van Bergen, die psychische en pedagogische begeleiding biedt aan mensen met autisme en hun familie. Daarbij gaat veel aandacht naar permanente vorming en het ontwikkelen van alternatieve communicatievormen, naast de verbale. Recent startte men – in het kader van het ITP – op telkens drie locaties in Vlaanderen en Wallonië met het inrichten van ‘Autitheken’, autisme-specifieke onthaal- en informatiecentra met een spelotheek, bibliotheek en mediatheek.

Ook voor personen met trisomie 21 (het Downsyndroom) is er een specifiek initiatief in Wallonië: ‘Les Services de l’APEM-T21’. De vereniging, die opereert vanuit Verviers, begeleidt personen met deze aandoening en hun families op medisch, therapeutisch en opvoedkundig vlak. Daarvoor is er een gans gamma van voorzieningen uitgebouwd, zoals een dagverblijf en een residentieel verblijf voor volwassenen, een dienst voor de integratie van getroffen kinderen, projecten voor socio-professionele assimilatie en een project voor beschermd wonen.

Aangrijpend en hartversterkend was de getuigenis van valide en mindervalide bewoners over hun dagelijks leven in De Ark (Antwerpen). Mensen met en zonder mentale beperking wonen er op vrijwillige basis samen in drie ‘leefhuizen’, waar zij samen proberen een thuis te creëren. Een sterke vorm van engagement, geïnspireerd op de filosofie van de Franse Ark-pionier Jean Varnier. Ondertussen zijn er 145 Ark-gemeenschappen actief in 40 landen.

Ook mensen met een beperking hebben nood aan, en recht op, sportbeoefening. De Geelse vzw Avalympics begeleidt clubs uit twaalf sporttakken om personen met een beperking (350 ‘G-atleten’) te integreren. Daarnaast worden die clubs ook gestimuleerd om wedstrijden en tornooien te organiseren voor G-sporters. ‘Ik ga voor goud op de volgende Paralympics’, riep een van de atletes ter zitting uit.

De ‘Ath Open’ is een feitelijke vereniging van vertegenwoordigers van de lokale tennisclub en alle serviceclubs uit de regio Ath-Lessen. Zij organiseert jaarlijks een internationaal tornooi rolstoeltennis. Hiervoor is een speciaal circuit opgezet door de International Tennis Federation, waarbij een internationale rangschikking wordt opgemaakt.

Voor sociale en maatschappelijke integratie is teamsport een ideaal middel. Daarom richtte men bij basketbalclub Leuven Bears een specifieke werking op voor kinderen met een fysieke beperking: ‘Junior Bears on Wheels’. Zij krijgen een initiatiecursus en nemen daarna deel aan trainingen en tornooien. Rc Rotselaar, Rc Leuven en de NVSG leverden financiële steun voor de aankoop van sportrolstoelen – waarmee we ter plaatse een demonstratie kregen! Rc Rotselaar overhandigde ook de sleutels van een aangepaste minibus (medegefinancierd door de NVSG) voor de verplaatsing van de atleten en hun rolstoelen.

Deze negende ontmoetingsdag was niet enkel een kennismaking met diensten en voorzieningen. Het was een dag van inspirerende en motiverende uitwisselingen, die ruimte liet voor inleving en ontroering. Vaak onderbelicht engagement werd treffend in de kijker geplaatst. In deze context was de overhandiging van een Paul Harris Fellowship (2 saffieren) aan NVSG-voorzitter Frans Debaene dan ook meer dan passend!

Marc De Jonge
Rc Rotselaar