NVSG Ontmoetingsdag 2013 – Verviers

Leerrijke ontmoeting langs de Vesder

De achtste ontmoetingsdag van de NVSG vond op 16 november plaats in het atheneum Thil Lorrain in Verviers. Sprekers uit diverse geledingen toonden aan hoe de NVSG ook het voorbij jaar weer een verschil kon maken voor mensen met een beperking.

Burgemeester Marc Elsen, die zelf als psycholoog in de onderwijswereld actief was, verwelkomde de Rotariërs in zijn stad. Verviers richtte al vele jaren geleden een Gemeentelijke Raad voor Personen met een Beperking op. ‘Immers, deze mensen actief laten deelnemen aan onze samenleving is niet alleen een uitdaging voor politici en politieke instellingen, maar voor iedere burger.’

Voorzitter Jean Cornet van Rc Verviers-Vesdre, de gastclub, wees op de bijzondere band van de club met A.P.E.M., een vereniging voor personen met trisomie 21, ook bekend als het syndroom van Down. Onlangs nog steunde de NVSG een clubproject voor de vervanging van ramen en deuren in La Glanée, een verblijfscentrum voor volwassenen getroffen door trisomie 21.

‘Groeien in crisistijd’. Onder die noemer lanceerde NVSG-voorzitter Frans Debaene een oproep om de continuïteit van de sociale vzw’s te waarborgen. ‘In crisistijden groeien de noden, dus moet ook onze dienstverlening groeien. Maar kwantitatieve groei mag geen doel op zich zijn. Groeien kan ook via een verbeterde kwaliteit en door erop toe te zien dat de schaarser wordende middelen optimaal worden aangewend.’

Erevoorzitter Fernand Van Hees belichtte de mogelijkheden voor financiële en organisatorische steun aan sociale vzw’s. Op basis van het principe ‘Friendraising before fundraising’ is een persoonlijke band met de donateurs van groot belang. Startende vzw’s kunnen vaak een beroep doen op (bedrijfs-)stichtingen en/of, in afwachting van fiscale vrijstelling, een projectrekening openen bij de Koning Boudewijnstichting. Zoekt een vzw hulp voor een goed beheer, in lijn met de Corporate Social Responsibility (CSR)? Dan kunnen de vrijwillige experts van ToolBox – gratis – oplossingen bieden (zie ook RC 347, januari 2013, p. 16-17).

Alain Klinkenberg (Rc Liège), zelf zoon van dove ouders, deed verslag van het colloquium ‘Leertijd bij doven – naar een nieuw tijdperk’, met steun van de NVSG georganiseerd aan de universiteit van Luik. Tien jaar na de officiële erkenning van de gebarentaal stellen we vast dat er inzake opleidingsmogelijkheden voor doven een belangrijke vooruitgang is geboekt. Toch blijft er nog werk aan de winkel, bijvoorbeeld de uitwerking van een masteropleiding (tolk) Gebarentaal, bijkomende vorming voor onderwijzend personeel en mogelijkheden tot gebarentaal-vertaling in openbare diensten.

De jonge Danitza Athanassiadis kon dankzij bijdragen van D 1630, D 2170 en de NVSG deelnemen aan het Frontrunners-programma in Denemarken (zie ook RC 343, september 2012, p. 33). Dit intensieve trainingsprogramma voor dove personen stelt ‘zelf-leiderschap’ centraal. Eén module bracht haar zelfs in India, waar zij een videoreportage maakte over de leefwereld van doven.

Steun aan wetenschappelijk onderzoek blijft een belangrijke pijler van de NVSG-werking. Prof. Detraux en assistente Emilie Schmetz (ULiège) bestudeerden de visuele en visueel-spatiale perceptie bij kinderen met cerebrale motorische stoornissen (CMS). Op basis daarvan kan men de visuele informatie op hun pedagogische hulpmiddelen optimaliseren. Prof. D’Oosterlinck en Katrien Sel wijdden een onderzoek, en een boek, aan het unieke time-outproject van Robbert Accoe (zie ook RC 355, oktober 2013, p.14-45).Op de Kruiskenshoeve in Sint-Laureins laat hij jaarlijks tientallen ‘probleemjongeren’ weer op adem komen. Op basis van zijn methodiek is nu een tweedaags trainingsprogramma uitgewerkt, dat in de loop van volgend jaar door 100 professionals uit het sociaal-educatieve veld gevolgd zal worden.

De toespraken, zoals die van NVSG-voorzitter Frans Debaene, werden simultaan vertaald door een doventolk

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services