NVSG Ontmoetingsdag 2012 – Menen

Ontmoetingsdag biedt hedendaags perspectief op filantropie

‘Gewoon als het kan, bijzonder als het moet.’ Dat is sinds enige jaren de overheidsvisie op zorg voor personen met een functiebeperking. Ook de NVSG heeft van inclusie een topprioriteit gemaakt. Dat bleek duidelijk op de 7de ontmoetingsdag van deze vereniging, op 17 november in Menen.

Voor velen was het een lange trip – zeker op een zaterdagochtend – maar de leden van Rc Menen zorgden voor een bijzonder warme ontvangst in hun clublokaal Ter Biest. Ook inkomend burgemeester Martine Fournier maakte er een punt van de Rotariërs persoonlijk te verwelkomen in haar stad.

NVSG-voorzitter Frans Debaene (Rc Gent-Noord) kondigde een ontmoetingsdag aan met een dubbele focus. Traditiegetrouw zouden er enkele projecten worden voorgesteld van sociale vzw’s die steun kregen van de NVSG. Maar ook de efficiënte organisatie van die steun – het kader, zeg maar – zou aandacht krijgen. Vaak zijn vzw’s met een sociaal doel gesticht uit idealisme, maar dat wil niet zeggen dat ze geen professionele aanpak verdienen.

Rotariër Luc Van Parys, vicevoorzitter van de Oost-Vlaamse steunraad van de Koning Boudewijnstichting (KBS), toonde aan hoe deze stichting daarbij te hulp kan komen. Het voorbije jaar steunde de KBS 239 individuen en 1.264 organisaties, voor een totaalbedrag van meer dan 23.000.000 €. Via projectrekeningen (fiscaal interessant voor de donateurs) kan men via de KBS geld inzamelen voor lokale projecten. De KBS beschikt ook over een Centrum voor Filantropie, dat advies op maat biedt.

Social profit organisaties helpen hun impact te vergroten door hun management te verbeteren: dat is de opdracht van de vzw Toolbox. Jacques Van Egten (Rc Lessines) illustreerde hoe vrijwilligers hun ervaring uit de privésector ten dienste stellen van verenigingen, die zo een efficiënter beheer en dito structuren kunnen uitbouwen. Op negen jaar tijd begeleidde Toolbox al meer dan 130 vzw’s uit heel België. In 2011 zetten 56 vrijwilligers zich in voor 35 projecten, goed voor meer dan 5400 uur pro bono consultancy!

Interdistrict Thema Projecten

Via haar Interdistrict Themaprojecten – het zijn er ondertussen al dertien – steunt de NVSG tal van organisaties die personen met een functiebeperking een gelijkwaardig bestaan willen geven. Marianne Du Pré van het Gentse CAW Artevelde vertelde hoe dit centrum dankzij Rotary en NVSG een artsenkamer met echografietoestel kon inrichten. Het CAW, dat elk jaar zo’n 14.000 hulpaanvragen krijgt, heeft nu dringend nood aan een nieuwe bestelwagen en meubels voor een opvangtehuis voor mannen. Als Rotaryclubs hiertoe bijdragen, zorgt de NVSG voor een belangrijk financieel extraatje.

Patrice Vanden Daele van de Tournai Air Club kwam voor de financiering van een zweefvliegtuig voor verlamde piloten in contact met Rc Renaix, en zo ook met de NVSG. Zijn odysee om de financiering rond te krijgen, leidde hem langs tal van instanties. Met succes, want in oktober vorig jaar kon een aangepast zweeftoestel voor het eerst de lucht in. Vandaag wil hij zijn ervaringen inzake fondsenwerving graag delen met anderen.

Ook Karin Vermeire van de vzw Modem kwam met een succesverhaal. Rotaryclubs en de NVSG brachten immers 30.000 € bij mekaar, waardoor Modem een uitleendienst voor digitale communicatiehulpmiddelen kon opstarten voor mensen die niet of moeilijk verstaanbaar spreken. Het materiaal is zo in trek dat een uitbreiding zich opdringt…

Het laatste woord was voor directrice Gerda Callens en een tiental bewoners van de vzw Kerckstede, een voorziening voor mensen met een matige tot ernstige mentale beperking in Oostnieuwkerke. Met steun van onder meer Rc Menen en Rc Damme biedt Kerckstede de residenten in een huiselijke sfeer een waaier van activiteiten aan. Met een lied, een stepsoefening op de tonen van Jungle Drums en een live-schildersessie toonden de bewoners tot besluit van deze ontmoetingsdag het beste van hun kunnen.

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services