NVSG Ontmoetingsdag 2011 – Namur

Gulle NVSG viert 80ste verjaardag in Namen

Al 80 jaar zet de NVSG zich in om de levensomstandigheden van personen met een beperking te verbeteren. De manier waarop dat gebeurt, is in de loop der jaren wel grondig veranderd. Op de zesde NVSG-ontmoetingsdag konden zo’n 140 Rotariërs kennismaken met de actuele werking van deze Rotary-vzw.

De ontmoetingsdag vond op 19 november plaats in de uitstekend uitgeruste CSC-gebouwen in Bouge (bij Namen). 50 clubs waren er vertegenwoordigd.

In zijn openingstoespraak schetste afscheidnemend voorzitter Fernand Van Hees (Rc Gent-Noord) een beeld van de werking van de NVSG anno nu. Mede op vraag van het ministerie van Financiën (dat giften vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar maakt) richt de NVSG zich vandaag op een aantal ‘interdistrict-themaprojecten’, zoals autisme, dyslexie, doofheid, onafhankelijk leven en vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking. Het voorbije jaar verleende de NVSG voor 80.000 € steun, op basis van 55 clubaanvragen.

Het centrale thema van deze ontmoetingsdag was de bijdrage van de NVSG aan een verbetering van de levenskwaliteit van jongeren met een beperking.

Na een inleidende voordracht over autisme door Gérard Charles (Rc Bruxelles-Est), stelde professor Jean-Jacques Detraux (ULg) een door de NVSG gesteund onderzoek voor dat nagaat welke leerresultaten kinderen met ontwikkelingsstoornissen behalen in het reguliere lager onderwijs. Hij pleitte ervoor het schoolsysteem te her-denken, zodat ook kinderen met leermoeilijkheden er makkelijker een plaats in vinden.

Catherine Van Doosselaere, voorzitster van de vzw Sterrenbeelden, verhaalde daarna hoe een aantal ouders van mentaal gehandicapte kinderen als reactie op de lange wachtlijsten zelf het heft in handen hebben genomen om verblijfsruimte te creëren.

Stefaan Singelée, voorzitter van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), kwam NVSG danken voor de steun aan een grootschalig dyslexieproject. De giften van 30 Nederlandstalige en 11 Franstalige Rotaryclubs werden immers verdubbeld, zodat de CAR meer dan 50.000 € ontving voor de aankoop van remediërend materiaal en software.

Bijzonder enthousiast reageerde de zaal op de voorstelling van de Antwerpse vzw Modem. Deze onafhankelijke vzw richt zich tot mensen met een mobiliteitsbeperking en/of spraakstoornissen en toont hen hoe zij met aangepaste computers en digitale hulpmiddelen toch vlot kunnen communiceren. Modem zou graag een uitleendienst opstarten, waarvoor 30.000 € nodig is. De NVSG voorziet een cofinanciering ten bedrage van 7.500 € door clubbijdragen met 50% te verhogen. Rc Antwerpen-Mortsel is alvast uit de startblokken geschoten.

Na de pauze stond het thema ‘integratie’ centraal. Aan de hand van twee korte filmpjes konden we kennismaken met de vzw’s Farilu uit Watermaal-Bosvoorde en Grain de Vie uit Waterloo. Op beide plaatsen worden personen met een mentale beperking ingeschakeld in een reguliere bakkerij-chocolaterie. Zo nemen ze hun leven weer zelf in handen, smeden ze sociale banden, ontwikkelen ze vaardigheden en groeit hun eigenwaarde. Beide projecten werden bedacht met een cheque.

Enkele vertegenwoordigers van het Belgian Deaf Sport Committee (BDC) dankten Rotary voor de financiële en logistieke steun bij de deelname van hun team aan het EK Voetbal voor Doven, dat enkele maanden geleden in Denemarken plaatsvond. Bijna moesten ze hun deelname om financiële redenen afblazen, maar dankzij de bemiddelende rol van de NVSG bij Rotariërs en Rotaracters lukte het toch. Ook BDC mocht een bijkomende cheque in ontvangst nemen.

Daarna was het de beurt aan Greta Brunclair van de vzw VLOK-CI, die ouders verenigt van kinderen met een cochleair implantaat. Dankzij Rc Rotselaar en de NVSG konden zij op 15 oktober een boeiende studiedag organiseren. Ook Alain Klinkenberg (Rc Liège) bereidt samen met een aantal actoren uit de Franstalige dovenwereld een symposium voor, namelijk over ‘doofheid en leerprocessen’. De NVSG helpt hen met een gift van 5.000 € alvast een eind op weg.

Na een voorstelling van de vzw Straatverplegers (zie RC 328, april 2011, p. 22-23) mochten enkele jongeren van het Centre d’Art Différencié Namurois deze rijk gevulde zesde ontmoetingsdag besluiten met een kort stukje muziek- en bewegingstheater. Beide initiatieven kregen trouwens een aanmoedigingscheque van 1.500 €.

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services