NVSG Ontmoetingsdag 2010 – Tessenderlo

Partnerorganisaties in de kijker

Op 20 november 2010 organiseerde de NVSG haar vijfde ontmoetingsdag, dit keer in Tessenderlo. Voor ruim 100 belangstellenden gaf deze lustrumeditie een boeiend overzicht van de interdistrict-themaprojecten die de NVSG de voorbije jaren op touw zette ten bate van personen met een beperking.

De ontmoetingsdag vond plaats in het hypermoderne auditorium van het polyklinisch centrum Practimed, ter beschikking gesteld door directeur Frederik Raemdonck. Gastheer Michel Goelen wees er meteen op dat Rc Tessenderlo al vele jaren de gemotiveerde organisator is van een grootscheepse Medaillemeeting voor andersvalide atleten.

Sinds 2006 structureert de NVSG haar steun grotendeels via een aantal interdistrict-thema-projecten. ‘We stellen vast dat de problemen en wensen van personen met een beperking in de drie districten dezelfde zijn’, zegt NVSG-voorzitter Fernand Van Hees. ‘Ook de oplossingen zijn dezelfde. Voor een aantal problematieken kan Rotary, met de inbreng van onze clubs, zo’n concrete oplossing voorstellen. Vanzelfsprekend straalt dat ook af op het imago van Rotary.’

Een eerste aandachtsdomein van de NVSG is autisme. Dr. Gerard Charles (Rc Bruxelles-Est), stelde een informatieve DVD voor met bevattelijke informatie over deze aandoening, gesponsord door de NVSG. Zijn club verzond die naar alle Rotaryclubs van onze districten en hoopt dat vzw Autiproches het bijgevoegd formulier ingevuld mag ontvangen.

Ook de dovengemeenschap heeft de voorbije jaren herhaaldelijk op steun van de NVSG mogen rekenen. Zo werden er 11 beurzen uitgereikt aan dove studenten (voor een totaal-budget van € 75.000), voor studies in het buitenland. De Vlaamse en Waalse doven-federaties kregen in 2009 elk € 25.000 voor de uitbouw van een opnamestudio. Daardoor kan informatie van bijvoorbeeld overheidswebsites omgezet worden in gebarentaal. Voorzitter Filip Verstraete van Fevlado – die communiceerde in gebarentaal, vertaald door een doven-tolk – toonde enkele verwezenlijkingen, waaronder een digitale bezoekersgids voor het Atomium – in gebarentaal! Professor Gerrit Loots (VUB) kreeg in 2006 dan weer een beurs voor onderzoek naar de opvoeding van kinderen met een cochleaire implant. Dat leidde reeds tot een tweede FWO-doctoraatstoelage van € 250.000, waarvan de resultaten volgend jaar worden voorgesteld.

Van een heel andere orde zijn de problemen van mensen die leven in extreme armoede. Jean-Jacques Winandy (Rc Liège-Sud) toonde met enkele aangrijpende foto’s hoe zwaar de alledaagse werkelijkheid voor hen kan zijn. Samen met de NVSG steunt Rotary enkele kleinschalige opvangprojecten, die deze mensen een waardig bestaan willen bezorgen.

Een andere Luikenaar, Alain Klinkenberg, had ‘luchtiger’ beelden meegebracht, die illustreren dat gehandicapten ook recht op ontspanning hebben. Het Handi-Stars-tennis-tornooi van Rc Liège bezorgde enkele tientallen rolstoeltennissers alvast een onvergetelijke avond in het gezelschap van sportlegendes als Ingrid Berghmans en André Malherbe.

Stephaan Singelee van de Centra voor Ambulante Revalidatie ging dieper in op de moeilijkheden van jongeren met dyslexie. Mede dankzij de NVSG wordt een project uitgewerkt voor het aankopen van remediërend en educatief software materiaal zodat kinderen met dyslexie niet meer achterop raken in de klas.

Een laatste zwaartepunt van de NVSG-steun is het thema onafhankelijk leven. Directeur Koen Depauw van vzw BOL-BUDIV schetste de historiek van het persoonlijk assistentiebudget (PAB), waardoor personen met een handicap thuis of terug thuis kunnen blijven wonen. Hoe bepalend dat kan zijn, illustreerde het levensverhaal van Peter Lambreghts, medewerker van het expertisecentrum Onafhankelijk Leven, die zelf aan een ernstige spierziekte lijdt maar werd ook wetenschappelijk onderbouwd door de onderzoek – resultaten van de NVSG beurs “Quality of life met een PAB” door Linde Moonen (Ug). Samen met negen clubs sponsorde de NVSG zopas de aankoop van drie kleine wagens voor PAB-coaches. Goed nieuws kwam er ten slotte ook uit Wallonië. Corinne Lassoie, die ons vorig jaar haar droom voorstelde om een Waalse vereniging voor budgethouders op te richten, is in haar opzet geslaagd. De vzw EVA of ‘Ensemble Vie Autonome’ is vandaag een ankerpunt voor de Waalse budgethouders. Opnieuw met dank aan de NVSG… en haar partners.

Verslag: Steven Vermeylen
Rotary Belux Services