NVSG Ontmoetingsdag 2009 – Charleroi

NVSG stelt levenskwaliteit voorop

Voor haar vierde ontmoetingsdag keerde de NVSG op zaterdag 21 november 2009 terug naar haar roots: Charleroi. De Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapte Personen (NVSG) werd in 1931 opgericht door Arthur Regniers van Rc Charleroi. Ze is de enige interdistricts-vzw die uitsluitend Rotaryprojecten steunt in België. Inmiddels is de doelgroep ‘gehandicapten’ uitgebreid naar ‘personen met een beperking’ op functioneel, mentaal en/of sociaal-economisch vlak. Clubs kunnen voor initiatieven hieromtrent financiële steun aanvragen bij de NVSG. Die steun wordt mogelijk gemaakt door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 10 per Rotariër.

De levensomstandigheden van personen met een beperking verbeteren, zodat zij zich kunnen ontplooien als volwaardige mensen in onze samenleving: dat is het thema van deze ontmoetingsdag. Al te lang bepaalden caritatieve en vaak pater­nalistische instellingen en weldoeners – hoe goed bedoeld ook – wat de ‘mis­deelden’ behoeven. Voorzitter Fernand Van Hees belichtte de nieuwe visie op ‘ge­han­di­cap­ten­zorg’, die iedereen in zijn waarde tracht te laten.

ITP

Er volgden – in kort tijdsbestek – een reeks concrete voorbeelden van de NVSG-service aan personen met een functiebeperking, op zes domeinen: (1) on­af­han­ke­lijk leven buiten instellingen, (2) dyslexie, (3) autisme, (4) recht op vrijetijdsbesteding en (5) doofheid. De concrete initiatieven kregen daarbij een theoretische verantwoording. Zo vulden theorie en praktijk elkaar op een even­wichtige manier aan.

Sterker nog waren de persoonlijke getuigenissen van enkele mensen die vertelden hoe zij hun beperking beleven en hoe zij erin geslaagd zijn om, met of vanuit hun beperking, iemand te worden, iemand te zijn. Drie voorbeelden.

Een vrouw van 46 jaar, moeder van twee kinderen, geraakte na een bevalling ver­lamd en is al 22 jaar aan een rolstoel gekluisterd. Ze vertelt: ‘Als je de controle ver­liest over je voeten, verlies je ook de controle over je leven. Van bestuurder word je passagier op de achterbank. U moest eens weten hoe moeilijk dat is… want je blijft nog altijd dezelfde persoon met dezelfde dromen, gevoelens, verlangens en am­bi­ties.’ Dankzij een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) kan zij thuis blijven wonen en net als alle andere moeders voor haar kinderen zorgen. Zij heeft haar autonomie en haar vrijheid teruggekregen. Zij is opnieuw iemand! Net zoals zij wensen 6.000 personen met een beperking in ons land onafhankelijk te kunnen leven buiten een instelling.

Een jongen vertelt hoe hij reeds in het eerste leerjaar werd ‘afgeschreven’ omwille van zijn dyslexie. Hij moest overzitten, kwam in het Bijzonder Onderwijs terecht en later in het Beroepsonderwijs. Gelukkig had men bij de vzw Begeleiding Studenten met een Handicap (BSH) wél oog voor zijn mogelijkheden. Mede dankzij de hulp van compenserende software heeft hij zijn lees- en schrijfprobleem overwonnen. Ondertussen is hij goed op weg naar een masterdiploma.

Het meest aangrijpend is het optreden van een achttal jongens en meisjes met een mentale beperking. Om de twee weken komt de groep een weekend samen om te schilderen, te beeldhouwen, te musiceren en toneel te spelen in het Centre d’Art Différencié Namurois, een initiatief van Rc Namur (zie ook p. 44). Iedereen komt op het podium met een sketch, een dans of een liedje. Wat een ontwapende echtheid! Wat een grenzeloze onbevangenheid! De zaal wordt er muisstil van.

Dat alles, en veel meer, is te danken aan de inzet en samenwerking van zovele Rotary clubs en NVSG. Enkele cijfers: naar het actiedomein ‘Onafhankelijk Leven’ ging in drie jaar tijd € 78.500, waarvan € 41.500 van clubs en € 37.000 van de NVSG. Projecten rond doofheid kregen € 448.200, waarvan € 132.650 van de NVSG.

De NVSG-ontmoetingsdag was een hoogmis voor Rotary. Gelukkig één zonder ver­smachtende wierook voor de organisatoren. Zij kregen als dank een ingekaderd kunst­werk, gemaakt door de Naamse jongeren. Dààr sloten de aanwezigen zich graag bij aan. Net als bij de hulde aan de familie Regniers, in de persoon van klein­zoon en Rotariër Guy Regniers. Afspraak volgend jaar in Tessenderlo!

Verslag: PDG 1630 Herman Willems (Rc Turnhout)
Bestuurder NVSG vzw