NVSG Ontmoetingsdag 2008 – Antwerpen

Op zaterdag 29 november 2008 hield de Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen haar derde ontmoetingsdag. Die vond plaats in het audi­torium van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen.De talrijke aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van gastclub Rc Antwerpen-Mortsel, Jean-Pierre Stephany. Ze waren uit de drie districten naar Antwerpen gekomen om kennis te nemen van ‘De toekomst van de NVSG anno 2008’.

Infrastructuur, Integratie en Vrije tijd besteding

De sociale commissie van de NVSG ontving in 2007-08 een vijftigtal subsidie­aanvragen van clubs. Aan de hand van foto’s en getuigenissen stelde zij een aantal gesteunde projecten voor, gegroepeerd rond de thema’s ‘ontspanningsdagen’, ‘infrastructuur’, ‘aankoop van een minibus’ en ‘integratie’.

De professoren-promotoren voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek dat steun krijgt van de NVSG, waren tevens van de partij. Zij gaven een overzicht van de huidige stand van het onderzoek (beurs 2008-09) en van de concrete return op korte termijn (beurs 2007-08). NVSG-voorzitter Fernand Van Hees stelde ook twee dove jongedames voor die dankzij een complementaire NVSG-studiebeurs konden verder studeren in het buitenland.

Werkrgoep Inlichtingen en ITP

Sinds 2006 bestaat een werkgroep ‘NVSG-inlichtingen’ die specifieke problemen van personen met een beperking in kaart brengt en die de Rotary clubs hierover inlicht. De clubs worden uitgenodigd om alleen of gezamenlijk ter zake iets te ondernemen. Ondervoorzitster Anne Van Mulders leidde enkele getuigenissen in over de thema’s ‘doofheid’, ‘onafhankelijk leven’, ‘dyslexie’ en ‘autisme’.

Tot slot stelde de NVSG-voorzitter verdere digitale communicatie met de 125 club­verantwoordelijken NVSG in het vooruitzicht. Graag wil de NVSG het plaatje volledig maken en een NVSG-vertegenwoordiger in elke Rotary club.

Met een gezellige lunch werd de ontmoetingsdag om 15u afgesloten.

Verslag: Frans Debaene (Rc Gent Noord)
DD Secretaris NVSG vzw