NVSG Ontmoetingsdag 2007 – Luik

Woorden En daden

Vorig jaar vierde de Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen (NVSG) haar 75ste verjaardag met een academische zitting in Gent. Door het succes van dat evenement besloot de vereniging om jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren. Die vond nu voor de tweede keer plaats op 17 november op de campus van de Luikse universiteit in Sart-Tilman. Er waren bijna 130 Rotariërs aanwezig uit de drie districten.

Thema’s

Volgende vragen stonden op deze ontmoetingsdag centraal:

  • Hoe kunnen we personen met een handicap helpen om een onafhankelijk leven te leiden?
  • Hoe kunnen mensen met een functiebeperking verder studeren en zich integreren in de maatschappij?

Charlotte Roggen, die meervoudig fysiek gehandicapt is, illustreerde met brio het eerste thema. Dankzij een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB), toegekend door het ministerie van Sociale Zaken, kon zij psychologie studeren aan de Universiteit Gent en oefent zij haar beroep uit in een Antwerps ziekenhuis. De NVSG heeft trouwens, op initiatief van ondervoorzitter Fernand Van Hees, samen met ver­schei­de­ne Rotaryclubs, bijgedragen tot de ontwikkeling van het PAB. In 2006-07 werd daar­voor 15.000 € uitgetrokken.

In het kader van het tweede thema werd de aandacht toegespitst op dyslexie, een probleem waar 5 tot 10% van de bevolking mee af te rekenen krijgt. Logopediste Marie-Pierre Masquelier legde ons uit hoe men dyslexie kan opsporen en be­han­de­len.

Jean-Louis Caverenne (voorzitter van Rc Liège-Nord-Est) en Michel Denayer brach­ten ons het ontroerende verhaal van Mike. Hij raakte op vijfjarige leeftijd verlamd aan de onderste ledematen en is momenteel junior-wereldkampioen in het rolstoel­tennis.

De NVSG heeft sinds enige tijd ook veel aandacht voor projecten i.v.m. doven en slechthorenden. Zo hebben vijf dove studenten een studiebeurs gekregen. Eén van hen, Goedele De Clerck, gaf ons een voorsmaakje van de documentaire die zij maakte over de sociale integratie van doven op verschillende plaatsen in de wereld.

Het onderwijs voor doven laat momenteel veel te wensen over. Alain Klinkenberg besprak enkele mogelijkheden voor verbetering:

  • doofheid bij jonge kinderen zo snel mogelijk opsporen en de ouders gebarentaal aanleren;
  • de kinderen een opleiding laten volgen in gebarentaal en dan ‘tweetalig’ (geschreven taal + gebarentaal);
  • dove leerlingen de vorming van hun keuze laten volgen met behulp van gekwalificeerde tolken;
  • een tweetalige opleiding (geschreven taal + gebarentaal) aanbieden aan zowel dove als horende leerkrachten.

Door de toekenning van beurzen, draagt Rotary bij tot de opleiding van dove leer­krachten.

Dovenwerking

Om informatie beter toegankelijk te maken voor doven, die niet zelden analfabeet zijn, reikte de NVSG een cheque van € 10.000 uit aan de Vlaamse Dovenfederatie (Fevlado) en schonk hetzelfde bedrag aan de Franstalige tegenhanger ervan. Rc Liège en Rc Gent-Noord reikten elk ook een cheque uit ter waarde van € 2.500. Daarmee kunnen de federaties een studio inrichten met opnameapparatuur en PC’s voor de montage van beeldfragmenten met uitleg in gebarentaal en ondertitels. Hiermee zal ook hun website voor iedereen toegankelijk zijn. De andere Rotaryclubs worden vriendelijk uitgenodigd om mee te helpen om de rest van het budget hiervoor (€ 23.000) te verzamelen.

De volgende NVSG-ontmoetingsdag vindt plaats in Antwerpen op 22 november 2008! U bent van harte welkom.

Verslag: Patricia Janssens, Marcel Tilkin, Alain Klinkenberg (Rc Liège)