NVSG Ontmoetingsdag 2006 – Gent

NVSG viert 75 jaar

Op zaterdag 18 november 2006 werd in 't Boerenhof te Oostakker de 75ste ver­jaar­dag van de Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte Personen (NVSG) gevierd met een academische zitting, gevolgd door een lunch.

Voorzitter Jean Raveschot schetste eerst de historiek van deze vereniging, die het levens­licht zag op aandringen van koning Albert I. Daarna gaven enkele ver­tegen­woordigers van de sociale commissie een overzicht met foto’s van een aantal ge­steunde projecten. Vervolgens was er aandacht voor de werking van de weten­schappelijke commissie en voor het onderzoek dat zij selecteert voor financiële ondersteuning door de NVSG.

Integratie en PAB

Twee onderwerpen waaraan de NVSG bijzondere aandacht besteedt, werden extra in de verf gezet: de integratie van doven in de horende maatschappij en het Persoonlijk Assistentie Budget voor personen met een handicap.

Over dat laatste thema brachten Jan-Jan Sabbe en Angelo Cléon, beiden rolstoel­gebruikers, een indrukwekkende getuigenis. Het project houdt in dat er van over­heids­wege een budget ter beschikking wordt gesteld waarmee de ge­han­di­capte een aantal persoonlijke assistenten kan aanwerven. Daarmee gaat zijn of haar levenskwaliteit er enorm op vooruit.

Eveneens indrukwekkend waren de interventies van drie jonge dove vrouwen. Anja Van Impe stelde de Vlaamse Dovenfederatie Fevlado-Passage voor. Goedele De Clerck besprak de resultaten van haar onderzoek omtrent ‘Deaf Empowerment in de Vlaamse Dovengemeenschap’ en haar ervaringen aan de Amerikaanse ‘doven­universiteit’ Gallaudet. Annelies Kusters vertelde op haar beurt meer over haar op­leiding ‘Deaf Studies’ in Bristol en over de RYLA voor doven in India .

Tevredenheid alom

Na afloop waren de 150-tal aanwezigen het erover eens dat zij het werk van de NVSG door deze concrete voorbeelden heel wat beter hadden leren kennen. ‘Rotary mag trots zijn op een dergelijk verwezenlijking’, luidde de conclusie. Een pluim op de hoed van Fernand Van Hees (Rc Gent-Noord), ondervoorzitter van de NSVG, die als algemeen coördinator de drijvende kracht was achter deze bijeenkomst.

Verslag : C. Vanden Berghe (Rc Zeebrugge-Oosthoek)
Bestuurder- Secretaris NVSG vzw