Belgische vzw met fiscale aftrekbaarheid

NVSG vzw heeft – als Belgische vzw – de toelating van het Federaal Ministerie van Financiën om attesten van fiscale vrijstelling uit te schrijven op naam van de schenkers (privaat en/of bedrijven) voor stortingen vanaf 40 EUR. De stortingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer: BE22-2600-1843-7547 BIC GEBABEBB van NVSG vzw.

NVSG vzw is door het Federaal Ministerie van Financiën erkend voor het keuzedomein “misdeelden” voor de rubrieken “gehandicapten” en “behoeftigen”.

Zoals elke Belgische vzw steunt NVSG vzw op drie pijlers:

  1. Leden dossier
  2. Rapporten dossier
  3. Financieel dossier

Het leden dossier bevat de lijst van de leden uit de drie Rotary Districten 1620, 2170 en 1630 van België.

Na goedkeuring wordt het verslag van de Raad van Bestuur aan het Rapporten dossier toegevoegd. De Raad vergadert viermaal per jaar en haar secretaris notuleert.

Het Financieel dossier bevat de balans, jaarrekeningen, verslag commissarissen en erkenningtermijn van fiscale vrijstelling.

Alle dossiers worden bewaard op het adres van de maatschappelijke zetel van NVSG vzw.